TRANSPORTORDER

Opdrachtformulier

Opdrachtformulier
AFZENDER:
Titel*
ONTVANGER:
Titel*
Betreft het een spoedzending (levering zelfde dag tegen meerkosten)
Is bekend of aannemelijk dat goederen mogelijk infectueus zijn?*
Zo ja, tot welke risicogroep (WHO) behoort de stof?
Zijn de goederen genetisch gemodificeerd?*
Zo ja, tot welk vergunningsniveau behoort de stof?
Zijn de goederen vergunningsplichtig


Is de reden van verzending voor diagnostisch onderzoek?
Transportverzekering (indien waarde meer dan € 87 per kg.)?
Worden voor deze zending koelelementen gebruikt?
Zijn de koelelementen van B.L.S. gewenst?
Is dit een zending op droogijs?
Is droogijs van B.L.S. gewenst?
Heeft u verpakkingen voor deze zending die ADR/IATA conform zijn?
Zijn verpakkingen van B.L.S. gewenst?*
Is een temperatuurlogger van B.L.S. gewenst (levering tegen meerkosten)?
Voor de opdracht zijn de algemene condities van SGS Nederland B.V. van toepassing, tenzij anders overeengekomen, en voor transport de volgende aanvullende condities: voor nationaal transport de AVC condities (zie bijgesloten pdf), voor internationaal wegtransport de CMR condities en voor luchttransport de Montreal convention.
Gaat u hiermee akkoord?*